2010. december 7., kedd

AURA: 2. ASZTRÁLTEST

2. ASZTRÁLTEST vagy ÉRZELMI TEST – A vágyaink, érzelmeink és jellegzetes tulajdonságaink aurája. Az aura második rétege és a második csakra (szex vagy szakrál) az emberek érzelmi aspektusaival függnek össze. Ezen a hordozóeszközön keresztül nyilvánulnak meg érzéseink, vágyaink, zajlik érzelmi életünk. Struktúrája megközelítőleg követi a fizikai test körvonalait, de lényegesen képlékenyebb, mint az étertesté. Ahogy érzéseink változnak, attól válik függővé, hogy a szivárvány melyik színe lesz meghatározó benne.

A fizikai és a szorosan hozzá kapcsolódó éteri test fölötti alkotórész az asztráltest. A végtelenül finom mozgékony asztrális anyag a saját éteri burkában lévő fizikai atomok közé szűrődik be, elválasztva azokat. Az asztrális világot csak különleges képességű tisztánlátók képesek érzékelni. Az emberiség általában nem, mégis állandóan benne élünk. Érzéseink, szenvedélyeink, emócióink és hajlamaink ehhez a világhoz tartoznak. Mindazoknak a tulajdonságoknak forrása, melyek vágyainkat, szenvedélyeinket, gyönyöreinket, vagy amit az érzéki létezés csillapíthatatlan éhségnek nevez, azt az ember asztrális természetének, vagyis minden gyengeségünk valódi központjának tulajdoníthatunk. Mindennapos gondolataink többsége szorosan kapcsolódik a szenvedélyhez, mely át van itatva asztrális rezgésekkel. Az asztráltest a közvetítő állomás az ember felső lényege a gondolkodó és a fizikai agya között. Az asztráltest összetétele, durvasága vagy finomsága attól függ, hogy milyen szenvedélyek, kívánságok, izgalmak játszódnak le bennünk. Ha ezek jóindulatúak, szépek, magasztosak, az asztráltest legfinomabb részecskéi erősödnek fel. A durva alkotóelemek és érzések ezáltal kilökődnek. 

De fordítva is igaz, a durva alantas szenvedélyek a durva részecskéket erősítik, kiszorítva a finomabb érzéseket. Saját érzelmeink és gondolataink figyelmes és tudatos irányításával képesek vagyunk asztráltestünk befolyásolására. Az asztráltest fejlődése az aura méretét, fényét, tisztaságát, erejét nagymértékben növeli. A kontúrok határozottak, világosak, azonosulnak a személyiséggel. A szellemiségében magasan fejlett ember asztrálteste csodálatos színekben pompázik, ragyog a nemes érzelmek hatásaira. Az ilyen asztráltest engedelmeskedik az embernek, tükrözi gondolatait, és alárendeli magát azoknak. Ez lehetőséget ad az asztrális szinten való tudatos cselekvésekre.

Nincsenek megjegyzések: