2010. november 30., kedd

Bioenergiák 4.

Csak természetesen!
Amint fent, úgy lent – ez az ősi bölcselet. Eszerint az univerzum energiájának apró részei vagyunk mi magunk is. Ha elfogadjuk a természet rendjét és törvényét, s ha megpróbálunk beleépülni a lüktetés áramába, akkor valamennyi szerves és szervetlen létező struktúrával harmonikusan élhetünk. Ha lehet, ne sértsük meg a végtelen univerzumra jellemző informatikai rendszert, hanem ahol csak tehetjük, állítsuk helyre a természet minden megnyilvánulási formáját. Minél többször merítsünk a természet adta lehetőségek tárházából! Próbáljuk meg figyelembe venni az évszakok változását, a természet körforgásának rendjét. A test bioritmusa, valamint szerveink működésének üteme is befolyással van életünk dolgaira. A holdfázisokhoz alkalmazkodva például a tisztító és fogyókúránk is hatékonyabb lehet. A harmonikus életet ennek szellemében könnyebben elérhetjük.

2010. november 29., hétfő

Bioenergiák 3


A mindent befolyásoló pszichikai erő
A módszerek használatának hatékonyságát az azokba vetett hit-nem hit: a pszichikai erő is befolyásolja, segíti, vagy gátolja. Hinni, vagy nem hinni? – ez a kérdés! A gondolatok teremtő erejével már foglalkoztunk az első kötetben. Most is szentelünk rá időt bőven, de elöljáróban csak annyit, hogy talán még a leghitetlenebb embertársaink is, ha bajba kerülnek, gondolataikban kérik a segítséget: “Ó, …, segíts!”. Sokszor már ez a gondolati energia is rátalál arra a frekvenciára, amely hatalmas erőforrások megnyílásához vezet.

A koncentrált kérésre – “imára” – érkezik az intuíciós válasz, a segítség, főleg, ha karmikusan segíti az illető lelki fejlődését. Próbáljuk csak ki – semmibe nem kerül: “Kérj, és meghallgattatik!” – mondja a Szentírás. A kérésünk szellemében persze nem árt, ha nemcsak gondolataink, hanem cselekedeteink is a vágy tárgyára fókuszálnak. A hit óriási energiákat képes megmozgatni, sok dolognak ez az alapja. A fogyás és formatartás lehetőségének is meghatározója az, hogy elhiggyük önmagunkról: igenis képesek vagyunk megvalósítani kitűzött céljainkat! A gyógyászat és az orvosi kutatások is azt bizonyítják, hogy azok a betegek, akiknek placebót (orvosság helyett vitamint) adtak, ám ők azt gyógyszernek hitték, intenzívebben kezdtek javulni, sőt meg is gyógyultak. Az orvostudomány is bebizonyította, hogy a hit – akár a gyógyulásba, vagy bármi reális változásba vetett hit – tényleg csodákat képes produkálni.

2010. november 28., vasárnap

Bioenergiák 2

Élet = információ + energia + anyag
Energia = akarat
Gondolat = anyag

Ebből a hármas egységből minden esetben az informatikai struktúrának van elsődlegessége. Remélhetőleg egyre többen lesznek azok, akik ezen a szinten is jól tudnak tájékozódni és működni. Amikor belső késztetést érzünk, és intuíciónk alapján a tudat mögüli sugallatok úgymond irányítják, segítik cselekedeteinket, egy lépéssel közelebb kerülhetünk a természet rendjének frekvenciáihoz, rezgéseihez.

A bioenergiát fizikai síkon elsősorban a frekvencia oldaláról lehet megközelíteni még a szkeptikusoknak is. Az ősi keletiek és a természeti népek mind a mai napig használják és gyakorolják azokat az ősi eljárásokat, melyek részben bioenergetikai, részben bioinformatikai téren fejtik ki hatásukat. Bebizonyították, hogy ezekkel a mentális energiákkal lehetséges gyógyítani is. A gondolati sík finomenergiái képesek a testi funkciókra hatni.

2010. november 27., szombat

Biokommunikáció 2


Történeti háttér
A kutatásokat az 1940-es évektől szisztematikusan végzik a nyugati civilizáció vezető nagyhatalmai. Az első áttörést az Egyesült Államok hadiiparának/űrkutatásának megbízásából végzett kutatások hozták az 1960-as évek végén. Bebizonyosodott, hogy életterünk természetes elektromágneses közege nélkül (külső ritmizálók) anyagcsere-folyamataink alapvető ritmizálását (alvás-ébrenlét, hormonális működés, stb.) nem vagyunk képesek fönntartani.

Időközben – főleg a német anyanyelvű európai országokban és Japánban – széles felhasználói táborra találtak a rezonanciás kölcsönhatásokra támaszkodó elektrodiagnosztikai eljárások. Ezek kiegészítéseképpen 1977-től megjelentek a biológiai rezonancia elvén működő terápiás készülékek, majd az 1980-as évek közepétől a kombinált, diagnosztikai és terápiás funkcióval is rendelkező berendezések. Orvos- és természetgyógyász társaságok alakultak, melyek működésének középpontjában a rezonanciás elektroterápia áll. Ha az ide vonatkozó nemzetközi kutatásokat összegezzük, akkor arra a következtetésre juthatunk – mint a legtöbb tudós, aki maga is részt vett a munkában –, hogy már mintegy tíz éve a holisztikus megközelítés az egyedül természettudományosan megalapozott szemlélet a biológiában és az orvostudományban.

Egyszerű alkalmazhatósága miatt ma már páciensek milliói részesülnek naponta rezonanciás elektroterápiában. A szervezet elektromágneses irányító folyamataiba nagy részletességgel, szövet- és funkcióspecifikusan lehet bekapcsolódni, így minden esetben célzott terápia végezhető. A jelek, melyeket a készülékek előállítanak, a szervezet saját jeleivel meghatározott jelátviteli sávban lépnek interferenciás kapcsolatba. Ezáltal a belső kommunikáció hatékonyabbá válik, ami az anyagcsere-folyamatok eredményesebb összehangoltságát vonja maga után. Az így létrejött jobb alkalmazkodóképesség egyben a szervezet integritásának – és önreparációs, önreguláló képességének – erősödését jelenti.

2010. november 26., péntek

EM-es biokommunikációnak.


TUDTAD? Az élő rendszer környezete állandóan változik, ezért van szüksége állandó alkalmazkodásra. Az állandó változást és alkalmazkodást jelzi, hogy átlagosan sejtjeinkben 7000 reakció megy végbe másodpercenként. Ezen folyamatok koordinációja már csak a reakciók egyidejűsége, és az ebből adódó időfaktorok miatt sem történhet kizárólagosan biokémiai szinten. Mai méréstechnikánk lehetővé teszi a biológiai információcsere foton szinten történő mérését. Ebben a felbontásban már kezd kibontakozni, hogy milyen hatásmechanizmusok teszik lehetővé a biológiai rendszerekben tapasztalható koordináció összetettségét. Ezt, a ma kísérletileg is kimutatható szintet nevezzük EM-es biokommunikációnak.

Sok, eddig ismeretlen eredetű vagy eredménytelenül kezelt elváltozás megértésében és ellátásában történt jelentős előrelépés a biofizikai szemlélet alkalmazásával. A megelőzés területén is komoly haladás történt, mert az alkalmazott mérések pontosítják és leegyszerűsítik a korai diagnosztikát, a struktúra- és funkció-specifikus stimulációk pedig megelőzik/lelassítják a szöveti degeneráció kialakulását. Ezért ennek az új megközelítésnek a gerontológiai hasznossága szinte felbecsülhetetlen.